Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

FİL

   “Bir fil gece, karanlık bir odada teşhir edilir. Bakmak için insanlar toplanır. Karanlık olduğu için ziyaretçiler fili görememektedir. Dokunarak fil hakkında bir fikir sahibi olmaya çalışırlar. Fakat fil çok büyük olduğu için ziyaretçilerin her biri hayvanın sadece bir bölümüne dokunup hissettiklerini söyleyebilmektedir. Filin gövdesine dokunanlardan biri onun kalın bir sütuna benzediğini söyler. Filin dişlerine dokunan bir diğeri hayvanı sivri ve sert bir şey olarak tarif eder. Kulağına dokunan bir üçüncüsü ise filin yelpazeye benzediğini söyler. Hayvanın sırtını okşayan bir dördüncüsü ise, filin bir yatak gibi olduğunda ısrarlıdır.” –Mevlana-
  Aile Terapisinde belli başlı ekoller ve yaklaşımlar mevcuttur. Bu yaklaşımların bazıları; Psikodinamik ve İçgörü Yönelimli Yaklaşım, Pozitif Aile Terapisi Yaklaşım, Yapısalcı Yaklaşım, Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım, Stratejik Yaklaşım, Sistemik Yaklaşım ve Experiential/ Hümanistik Yaklaşımlar gibi. Pozitif Psikoterapi (P.P) ve Pozitif Aile Terapisi (P.A.T)’nin kurucusu Peseschkian, N.(2005) de’ "Sizi neden aynı topraktan yarattık bilir misiniz? Kim'se kendisini bir başkasından yüce görmesin diye mi?" (Baha'u'llah, Saklı Sözleri  ile başlayıp P.P kuramının dayandığı temelleri izah eder. Geleneksel psikoterapi insan imgesini psikopatolojiden alır. Onun için hastalıklarla ilgilenir. Tedavinin amacı, sağlıksız bir organın ameliyatla alınması gibi bu rahatsızlıkların giderilmesidir. Bazen, bu hastalıklar yok edilir ama tabii bu sağlığın geri kazanılması anlamına gelmez.
  Terapide hastanın ilk öğrendiği, terapistin dikkatini sadece hastalığı ile çekebileceğidir. Sonuç olarak, hastalık gittikçe ön plana çıkarak, uygun tedavi seçeneklerini sınırlar. Bu dengesizlik tarihsel ve kültürel olarak belirlenmiştir. Eğer hastalıkların farklı tariflerini sunan ve alternatif tedavi stratejileri öneren değişik düşünce yollarını göz önüne almaya istekliysek, bu minimuma indirgeyebileceğimiz bir dengesizliktir. Hastalığın bireysel kav-ramı kişiye özgü fikirleri içerir. Bunlar yalnızca hastanın kişisel gelişimi ve aile içi ilişki sistemleri incelenerek anlaşılabilir. Hastalık kavramının göreceliği özellikle aile içi dinamikler için önemlidir sözleriyle geleneksel psikoterapi yöntemlerinden farklı bir yaklaşımı ortaya koymuştur.
  Pozitif Aile Terapisi ‘’Kendi Kendine Yardım, Evrensel Karakter, Kültürlerarası Yaklaşım, İçeriğe Bakış, Meta teorik Yaklaşım, Aile Bağlarının Göreceliği’’ olmak üzere 6 Temel Görüşü savunur.
  Aile ve Çiftlere Yönelik Terapi ve Danışmanlık Verdiğimiz Konuların Bazıları:
 • Evlilikte ve yakın ilişkilerde etkili iletişim, duygusal yakınlık, empati,
 • Kendini ve eşini tanıma, psikolojik ve sosyal özellikler ve cinsiyet farklılıkları konusunda bilgi sahibi olma,
 • Duyguları paylaşabilme, sevgiyi gösterebilme,
 • Öfke kontrolü, sözel ve fiziksel tepkileri kontrol edebilme,
 • Kişilik farklılıkları ile baş edebilme,
 • Kişiliklere saygı duyulması,
 • Karşı cinsi tanıma, karşı cinse ait farklı özellikleri beklentileri, ihtiyaçları anlama,
 • Evliliğe uyum,
 • Sorumluluk duygularını geliştirme, kendi sorumluluklarını bilme,
 • Evlilikte ve ilişkilerde problem çözebilme,
 • Etkili iletişim ile kendini ifade edebilme,
 • İş ve özel yaşamın dengelenmesi,
 • Evlilikte sağlıklı cinsel yaşam,
 • Evlilikte bütçe düzenlemesi,
 • Evlilikte iş bölümü,
 • Eşlerin aileleri ile ilişkiler (kendi ailesi ve de eşin ailesi ile),
 • Aile olma,
 • Anne-babalık; çocuk sahibi olma, çocukların gelişim özellikleri ve çocuk psikolojisi hakkında bilgilere sahip olma
 • Diğer aile, evlilik ve ilişki sorunları.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Bize Ulaşın