Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

                Bireyin yaşadığı ruhsal sorunlar okul, aile, arkadaşlar ya da çalışma hayatına yansıyabilir. Kişi, çatışmalı ilişkiler; içe çekilme; öfke kontrol problemleri; uyku-yeme sorunları; odaklanamama; performansta düşme gibi durumlar yaşayabilir. Bireysel terapide bu sorunların çözümü için bireylerin, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlarda hedeflerini belirlemesi, karar vermesi ve problem çözme becerisi kazanması amaçlanır. Bu amaçlar gerçekleştirilirken tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizlilik ilkelerine önem veren bir tutum içinde profesyonel bir bakış açısıyla bireysel terapi hizmetleri sürdürülür.

Yetişkin ve Ergenlere psikolojik destek verdiğimiz konulardan bazıları şunlardır

Psikolojik sorunlar:

 • Sınav Kaygısı,
 • Depresyon, mutsuzluk ve umutsuzluk,
 • Beslenme sorunları,
 • Psikolojik kökenli fiziksel şikayetler,
 • Kişilik örüntüsüne ilişkin sorunlar,
 •  Kaygı sorunları(sosyal kaygı, fobiler, takıntılar, panik atak, travma yaşantıları),
 • İlişki sorunları;
Duygusal ilişki sorunları,
 • İlişki kurma/sürdürmede zorluk,
 • İletişim sorunları,
 • İlişkilerde bağımlılık,
 • Güven sorunları,
 • Bağlanma sorunları,
 • Kıskançlık,
 • Ayrılık/boşanma sonrası süreç,
 • Aldatılma sonrası süreç,
 • Ailevi ilişki sorunları,
 • Bireyselleşme/ayrışma,
 • Çocuklarla ilişkide sorunlar,
 • Arkadaş ilişkilerinde sorunlar,
 • İş hayatındaki ilişki sorunları,
 • Geçmişe dair halledilemeyen meseleler,
 • Duyguları ifade etmede güçlük,
 • Kayıp yaşamaya ilişkin korkular,
 • Kayıp ve yas süreci,
Kişisel sorunlar;
 • Yalnızlık hissi,
 • Kendini ifade etmede güçlük,
 • Özgüven eksikliği,
 • Girişkenlik sorunları,
 • Değersizlik ve yetersizlik hisleri,
 • Kendinden memnuniyetsizlik,
 • Suçluluk ve utanç duyguları,
 • Kendini koruyamama, hayır diyememe,
 • Spontan olamama,
 • Başkaları tarafından değerlendirilme kaygıları,
 • Öfkeyle başa çıkma,
 • Karar vermede güçlük,
 • Uyum sorunları,
 • Uyku sorunları,
 • Kronik hastalıklar, sağlık sorunları,
 • Cinsel sorunları,
 • Anlam arayışı,
Performans alanına ilişkin sorunlar; Kariyer danışmanlığı, kişisel ve mesleki gelişim,
 • İş/okul yaşamına ilişkin sorunlar,
 • Stres yönetimi,
 • Yorgunluk, düşük enerji
 • Erteleme davranışı ve motivasyon sorunları,
 • Mükemmeliyetçilik
 • Tükenmiş hissetme

Bize Ulaşın