Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı Nedir?

  Kaygı başa çıkılması güç bir durumda, korku verici veya tehdit edici bir durum ile karşı karşıya kalındığında bireyin kendini yetersiz hissetmesi sonucunda ortaya çıkan ruhsal ve bedensel bir tepkidir. Bu tepkileri hayatımızın herhangi bir aşamasında hepimiz veririz. Bazen bir sınav öncesi bazen bir iş görüşmesinde bazen de ameliyat öncesinde fakat bu tepkiler hayatımızda devamlı ve kalıcı hale geldiyse, özellikle de günlük yaşamımızı zorlaştıracak şekilde bizi etkilemeye başladıysa kaygı ile ilgili ciddi bir sorun var demektir.
   Sınav kaygısı, sınav ile doğrudan ilişki içerisinde olan bir kaygıdır. Genel olarak bireyin daha önceden öğrenmiş olduğu bilgileri sınav esnasında verimli bir şekilde kullanamaması dolayısıyla başarıyı düşüren yoğun bir kaygı olarak tanımlarız. Sınava ne anlam yüklendiği, o sınav ile ilgili zihinde oluşan şemalar ve sonrasında oluşacak olan kazanımlara verilen önem bu kaygının oluşmasında rol oynar.
   Sınav Kaygısının Belirtileri Nelerdir?
   1) Fizyolojik; Kalp atışlarının ve solunumun hızlanması, terleme, titreme, ateş basması, kaslarda gerginlik, kusma, baş ağrısı veya dönmesi vb
   2) Duygusal; Endişe, tedirginlik, huzursuzluk, panik hali, heyecan, başarısızlık korkusu, kendine güvensizlik
   3) Davranışsal; Dikkat ve konsantrasyonda bozulma
   Sınav Kaygısının Sebepleri Nelerdir?
   Sosyal nedenler, aile tutumu, zihinsel faktörler ve kişilik özellikleri gibi çeşitli etkenler önemli rol oynamaktadır.
   Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yolları Nelerdir?
   • Düşünce ve inançlarımızı farklı bakış açısıyla yeniden değerlendirebilmek
   • Nefes Egzersizleri
   • Gevşeme Hareketleri
   • Dikkat Toplama ve Başka Yöne Yoğunlaştırma İlgili Çalışmalar
   Sınav Kaygısıyla Baş Etmek İçin Biz Neler Yapıyoruz?
    Öncelikle kaygıyı bastırmak yerine kaygıyı kabul edip, gerçekte kaygının ne olduğunu anlamak yapılması gereken ilk aşamadır. Sonrasında duygu odaklı baş etme stilleri, nefes ve gevşeme egzersizlerinin uygulanması, problemi çözme odaklı baş etme tekniklerinin öğretilmesi, zamanı planlayarak doğru kullanmayı öğretmek, sınav öncesi ve sınav esnasında yapılması gerekenlerin aktarılması bireyin sınav kaygısının azalması için yapılması gerekenlerdir.